Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

REGULAMIN INSTYTUTU YASUMI ORAZ POLITYKA RODO

 

       RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE
       MEDESTETIC PIASECZNO

              

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
       z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
       i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy: 
 
        1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Zdrowia i Urody Renata Bednarek, 05-500 Piaseczno ul. Kniaziewicza 45/7 pod nazwą handlową: YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT
            ZDROWIA I URODY – Piaseczno
        2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu,
            wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
        3. W YASUMI MEDESTETIC, Piaseczno przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię,
            nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp.
           Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.
        4. USŁUGA KOSMETYCZNA W INSTYTUTCIE YASUMI Piaseczno
         - Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji
             umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
         - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi
            oferowanej w YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT ZDROWIA I URODY – Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45/7, 05-500 Piaseczno. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana
            przez Ciebie usługa.
         - Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu,
            w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

              i)  marketingu własnych produktów lub usług,

              ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami 
              prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny
              (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
          - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi
            utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi
            systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
        5. USŁUGA NEWSLETTER
          - Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera,
             czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.
          - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.
          - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej
             zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z
             naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
          - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi
             utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi
             dystrybucji newslettera.
           - Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście
              państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.
        6. FORMULARZ KONTAKTOWY
           - Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia
             określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą
             elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
           - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
           - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a
             następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej
             podstawie i we wskazanym Ci celu.
           - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi
             utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się
             to konieczne.
        7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub
            ograniczenia  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
            danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
            uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w
            zakresie ochrony danych.
            Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez
            aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
        8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
            przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
        9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
            profilowania.

        REGULAMIN YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT ZDROWIA I URODY - Piaseczno

 

        1. Yasumi Medestetic, Instytut Zdrowia i Urody - Piaseczno zwany dalej "Instytutem Yasumi" ze
            stroną internetową www.piaseczno.yasumi.pl oraz siedzibą w Piasecznie ul.Kniaziewicza 45/7 NIP 123-005-53-76

        2. Godziny otwarcia Instytutu: od poniedziałku do piątku: 8:30 - 20:30, sobota: 9:00 - 15:00.

            W dni świątczne ustawowo wolne od pracy Instytut Yasumi jest nieczynny.
        3. Instytut Yasumi oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, specjalistyczne porady i konsultacje
           kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i
           wielu innych usług.
       4.  Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Instytutu
           Yasumi o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu,
           wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym
           salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.
           Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas
           zabiegu. Instytut Yasumi nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w
           przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
       5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Do
           rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w salonie w ciągu 72h
           od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.
       6. Zakup usługi w Instytucie Yasumi jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma
           żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Instytut Yasumi oraz, że
           zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po
           zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń
           po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń
           wobec Instytutu Yasumi.
       7. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności
           od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
       8. Karnety wykupione w Instytucie Yasumi ważne są przez okres 1 miesiąca od daty wykonania pierwszego
           zabiegu lub zgodnie z terminem określonym przez kosmetologa. 
      9. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami
           prezentowymi. Promocje nie obowiązują przy dokonywaniu płatności kartą bądź punktami partnerów
           współpracujących z Instytutem np. Benefit, Sodexo itp.
      10. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w Instytucie usług lub kosmetyków.
      11. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie, Instytutu Yasumi nie ponosi odpowiedzialności.
      12. Za usługi świadczone w Instytucie Yasumi płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową,
           voucherami, bonami i punktami firm współpracujących z Instytutem Yasumi lub przelewem na wskazane
           konto. W przypadku płatności przelewem lub punktami, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane
           najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem. Lista firm współpracujących umieszczona jest na stronie
           internetowej Instytutu Yasumi.
      13. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób, Instytut Yasumi pobiera przedpłatę w
           wysokości min 50% wartości zarezerwowanych zabiegów. Płatności można dokonać gotówką, kartą
           płatniczą, kredytową lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie
           muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem. 
     14. Klient który dokonuje rezerwacji na wybrany zabieg w Instytucie Yasumi, otrzymuje sms z przypomnieniem
           i prośbą o potwierdzenie wizyty. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją, w takim przypadku
           wizyta zostaje anulowana.
     15. Klient który posiada voucher, bon lub zaproszenie którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed
           rozpoczęciem zabiegu.
     16. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem, może
           jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty z zachowaniem min. 24
           godzin. Jeżeli 24-godzinne wyprzedzenie nie zostanie zachowane Instytut Yasumi ma prawo traktować
           usługę jako zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem
           prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Instytut Yasumi traktuje to jako
           usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera.
     17. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty
           pracownik ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w
           umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi
           zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
     18. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Instytutu Yasumi są zobowiązane przestrzegać niniejszego
           regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.

 

 

 

       KARTA STAŁEGO KLIENTA - REGULAMIN

     w budowie
Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem